This page in English...Gólem Toalett Jelek

Konfúz gólem gondolatok (Confused golem thoughts)Konfúz gólem gondolatok, 1997., 35x48 cm, Vegyes technika, agyag, homok, farostlemezen
Confused golem thoughts, 1997, 35x48 cm, Mixed media, plywood, clay, sand


Semmi (Nothing)Semmi, 1997., 35x48 cm, Vegyes technika, agyag, homok, farostlemezen
Nothing, 1997., 35x48 cm, Mixed media, plywood, clay, sand


Semmi a valamihez képest (Nothing compared to something)Semmi a valamihez képest, 1997., 35x48 cm, Vegyes technika, agyag, homok, farostlemezen
Nothing compared to something, 1997, 35x48 cm, Mixed media, plywood, clay, sand


Semmi tanulmány valamivel (A study of nothing with something)Semmi tanulmány valamivel, 1997., 35x48 cm, Vegyes technika, agyag, homok, farostlemezen
A study of nothing with something, 1997, 35x48 cm, Mixed media, plywood, clay, sand


Térbeli semmi, az elérhetetlen mindentudás (3D nothing, the inaccessible omnisciency)Térbeli semmi, az elérhetetlen mindentudás, 1998., 50x110 cm, Vegyes technika, agyag, homok, farostlemezen
3D nothing, the inaccessible omnisciency, 1998, 50x110 cm, Mixed media, plywood, clay, sand


A semmi, a valami és az átmenet (Nothing, something and the transition)A semmi, a valami és az átmenet, 1998., 50x100 cm, Vegyes technika, agyag, homok, farostlemezen
Nothing, something and the transition, 1998, 50x100 cm, Mixed media, plywood, clay, sand


A világ - Isten - bármilyen jelzője hamis, mert kiemeli az egyik tulajdonságát az összes rovására (Any attributes of the world - God - are false, because it emphasises one of its attributes at the expense of all the others)A világ - Isten - bármilyen jelzője hamis, mert kiemeli az egyik tulajdonságát az összes rovására, 1999., 50x95 cm, Vegyes technika, agyag, homok, farostlemezen
Any attributes of the world - God - are false, because it emphasises one of its attributes at the expense of all the others, 1999, 50x95 cm, Mixed media, plywood, clay, sand


A világ - Isten - legjobban a semmihez hasonlítható - mondta Scottus Erigena (The world - God - may be best compared to nothing - said Scottus Erigena)A világ - Isten - legjobban a semmihez hasonlítható - mondta Scottus Erigena, 1999., 50x95 cm, Vegyes technika, agyag, homok, farostlemezen
The world - God - may be best compared to nothing - said Scottus Erigena, 1999, 50x95 cm, Mixed media, plywood, clay, sand


Malarmé Malarmé "Livre"-je amelyben bármely lap után és sor után, bármely mondat után bármelyik másik is olvasható, 1999., 50x95 cm, Vegyes technika, agyag, homok, farostlemezen
"Livre" of Malarmé, where after any page, any line, and any sentence, any other may be read, 1999, 50x95 cm, Mixed media, plywood, clay, sand


Mit csinál a szél, amikor nem fúj (What does the wind do when it is not blowing)Mit csinál a szél, amikor nem fúj, 1999., 35x48 cm, Vegyes technika, agyag, homok, farostlemezen
What does the wind do when it is not blowing, 1999, 35x48 cm, Mixed media, plywood, clay, sand