This page in English...A LÁTHATÓ IGAZSÁG?


VÉLEMÉNYELTÉRÜNK
Kompromisszum kell. De akkor senkinek sincs IGAZA. Csak az egyes szám negyedik személynek.

KELL EGY ELKÉPZELÉS A VILÁGRÓL
Mert különben nem tudom mit csináljak.

EINSTEIN, THOMAS MANN, GEORG CANTOR. ÉS STEPHEN HAWKING
Az egyik azt mondja, hogy az idő relatív, a másik azt mondja szubjektív. A harmadik szerint a távolság bizonytalan. A negyedik szerint a tér is ide-oda jár. A 100 méteres futóhoz képest, nekem - ha fáj a láb - fél óra lemenni a sarokig.

A LÉT ÉS A SEMMI DILEMMÁJA
Buber szerint a világ az Én-Az alapviszonyhoz tartozik. Az Én - úgy, ahogy tudom - ez itt, az írógép innenső oldalán. Az meg a világ, a többiek.
Borges idézi Johannes Scotus Erigenát, aki szerint "az Istenre leginkább a Nihilum (semmi) név illik, mert hogy Ő maga nem tudja, hogy mi, mert Ő nem mi…"
Londonban egy japán kislány, aki indiai művészetet tanult, egy könyvet mutatott Szegőnek és nekem. Csak később kezdtem sejteni a lukas támlájú székről, amelynek keze és lába volt, hogy fontos. Azt mondta a szöveg, hogy everything is born from infinitely creative Void, the cosmic nothing-ness.

TOHU VA BOHU VAGY AJIN A SEMMI
Először is megértjük az ausztrálokat, hogy a déli sarok van felül a térképükön, és az európaiakat, hogy az északi. Csak bármely irányból nézve a részletek legyenek pontosak.


MIT MONDANAK A ZSIDÓ LÁTNOK-PRÓFÉTÁK?
"Négyen bementek a gyümölcsöskertbe. Ben Azzáj, Ben Zómá, Ahér és Akkiba rabbik. Az egyik szemlélődött és meghalt. A másik látott és kárt vallott, a harmadik elpusztította az ültetvényt, és volt egy, aki békében ment fel és békében jött le."
Umberto Eco idézi Borgest, aki idézi a Jóindulatú felismerések mennyei tárháza címet viselő kínai enciklopédiában az állatok osztályozását:
a) a császárhoz tartozók
b) kitömöttek
c) betanítottak
d) szopósak
e) szirének
f) mesések
g) kóbor kutyák
h) e felsorolásban szereplők
i) eszeveszetten vergődők
j) megszámlálhatatlanok
k) hajszálvékony ecsettel festettek
l) és így tovább
m) melyek összetörték az ibriket
n) messziről légynek látszók.

Borges arra a végkövetkeztetésre jut, hogy nincs a világmindenségnek olyan osztályozása, mely ne volna önkényes és légből kapott.

MIT ÍRNAK A MISZTIKUS HEKÁLÓT (ISTENI PALOTÁK) IRODALOMBAN?
"A hatalmas, félelmetes, csodálatos és erős szent, Áldott legyen Ő, aki rejtve van teremtményei elől."

MINDEN MÉRÉS BIZONYTALANSÁGA AZ ELSŐ SZÁM NEGYEDIK SZEMÉLYT BIZONYÍTJA?

Thury Levente

(Orient/e. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár kiállítása, 1998. Szeptember 10.-november 1. Katalógus.)