Ez az oldal magyar nyelven...
Gólemkapaszkodás a semmibe (Golem clings on to nothing)
Golem clings on to nothing, 1987, Glazed stoneware 1150 °C